Uitkomsten vragenlijst nieuwbouw Nisse

Gemeente Borsele wil op het voormalige tennisterrein aan de Vernovenhoekstraat in Nisse nieuwe woningen bouwen. De Dorpsraad Nisse is hierover in gesprek met de gemeente. Voor dit gesprek wil de Dorpsraad inzicht hebben in de wensen van het dorp. Daarom is aan de inwoners van het dorp een vragenlijst voorgelegd. Met deze vragenlijst is de belangstelling voor woningen in het dorp gepeild. Hieronder de samenvatting van de uitkomsten, wilt u de hele uitkomst lezen? Klik op onderstaande knop.

De vragenlijst is in februari 2023 verspreid in Nisse (kern en buitengebied). Er zijn 288 vragenlijsten verspreid. Daarnaast kon de vragenlijst via de dorpswebsite digitaal ingevuld worden. Alle ingevulde vragenlijsten tot en met 12 maart 2023 zijn verwerkt.

In totaal zijn er 59 vragenlijsten (papier en digitaal) verwerkt: 20,49%.

Ruim de helft van de inwoners die een vragenlijst hebben ingevuld wil verhuizen binnen Nisse. De voorkeur gaat uit naar een starterswoning (15x), seniorenwoning (15x) of een vrije kavel (9x). Twee keer is een voorkeur voor een gezinswoning aangegeven en 3x voor een huurwoning. Ook zijn combinaties van starters- en seniorenwoningen aangegeven.

Inwoners die iets ingevuld hebben bij “gewenst woonoppervlak” geven verschillende maten aan. Deze liggen tussen de 60m2 en 250m2. De kleinste woonoppervlakken gelden voor de starters- en seniorenwoningen, de grootste voor de vrije kavels.

Bij “gewenst perceeloppervlak” zijn ook verschillende maten aangegeven. Hier is de kleinste maat 120 m2 en de grootste 800 m2. Ook hier worden de grotere maten aangegeven voor een vrije kavel.

In de opmerkingen die er ingevuld zijn op de vragenlijsten wordt aangegeven dat er behoefte is aan doorstroom, betaalbare starters- en seniorenwoningen of een combinatie daarvan. De uitstraling van het nieuwe wijkje moet wel passen bij Nisse. Een aantal inwoners geeft aan dat Nisse groot genoeg is en dat er geen behoefte is aan nieuwbouw.

Conclusies

  • Ook als er vanuit gegaan wordt dat vooral inwoners met een verhuiswens of die bekend zijn met de verhuiswens van een ander de vragenlijst hebben ingevuld, is het duidelijk dat er in het dorp behoefte is aan woonruimte. Ruim de helft van de inwoners geeft aan binnen het dorp te willen verhuizen: om te starten of om door te stromen. Dat betekent dat de voorgenomen woningbouw op het voormalig tennisterrein in een behoefte voorziet.
  • De inwoners zijn duidelijk over het soort woningen dat nodig is. Starterswoningen en seniorenwoningen of een combinatie daarvan worden het meest genoemd. Ook is er behoefte aan vrije kavels. Er mag vanuit gegaan worden dat de vrije kavels vooral zullen voorzien in een behoefte voor gezinnen. De uitkomsten maken duidelijk dat er nauwelijks behoefte is aan huurwoningen.
  • Uit de vragenlijsten komt geen duidelijk beeld met betrekking tot woonoppervlak of perceelgrootte naar voren. De wensen voor starters- en seniorenwoningen liggen aan de onderkant van de genoemde groottes. De wensen voor de vrije kavels aan de bovenkant. Dit is een normaal beeld.

Op basis van de uitkomsten van de gehouden enquête concludeert de Dorpsraad dat er in Nisse behoefte is aan nieuwe huizen. Die behoefte wordt het beste ingevuld door een aantal starters- en seniorenwoningen te realiseren in combinatie met een aantal vrije kavels voor gezinnen. Met het realiseren van huurwoningen wordt niet voorzien in de behoefte van het dorp. Met deze boodschap gaat de Dorpsraad verder in gesprek met de gemeente.

Wilt u heel de uitkomst lezen? Klik dan op onderstaande knop.