Het dorp, door de jaren heen

mariakerkEen van de meest karakteristieke aspecten van Nisse het grote rechthoekige dorpsplein met  aan de zuidkant de kerk en toren uit de 15de en 16de eeuw.

In glorietijden had Nisse nog 20 winkels en 3 bakkerijen.

De school is lang ‘onderdeel’ van de kerk geweest en had een gebouw in of tegen de kerk.  In 1856 is op het dorpsplein een apart staande school gebouwd.  Tot 1966 heeft de school hier gestaan.  De diaconie van de N.H. kerk was bereid een stuk grond te verkopen.  De huidige school aan de Diaconielaan opende in 1965 zijn deuren.

Veel grond was in eigendom van de diaconie van de N.H. kerk.  De Diaconielaan is hiervan een voorbeeld.  De (nog deels bestaande) boerderijen ‘huurden’ hun land van de diaconie.  Later is steeds meer grond verkocht voor nieuwbouw.  Eind jaren ’90 vond verdere uitbreiding plaats aan de zuidelijke kant van Nisse.

De laatste nieuwbouw is begin 2012 gestart en wordt met recht: De Heerlijckheid van Nisse genoemd.