Ommetje Nisse – Prachtig wandelen door de landerijen en natuurgebieden rond Nisse!

Routebeschrijving

Het “Ommetje” van Nisse,  een schitterende wandelroute van ruim 9 kilometer door de landerijen rond ons mooie dorp!

De dorpsraad van Nisse heeft samen met het Zeeuwslandschap een rondwandeling rond Nisse samengesteld. Het is wel een pittige wandeling met een totale lengte van ongeveer 9,4 kilometer. Maar er is ook zoveel te genieten en te zien rond ons mooie dorp!

Als de lengte een bezwaar is dan kunt u ook kiezen voor een kortere route. Die worden ook beschreven. Deze routes volgen het wandelknooppunt. Het Ommetje wordt aangegeven via het wandelknooppunt met een apart embleem.

De route…

Het ommetje start op het dorpsplein aan de noord/west kant bij het paneel van het wandelknooppunt. Nog een laatste blik op het Dorpsplein (later daarover meer) en dan linksaf de Gerbenesseweg op. De Drieweg oversteken (drukke weg dus goed opletten) en na goed honderd meter komen we aan de rechterkant een linde boom tegen. Dit is een grenslinde. Deze werden geplaatst op de gemeente grenzen. Deze is nog klein, de oude een grote boom is door een onverlaat omgezaagd, maar gelukkig en staat er weer een.

De gemeentegrens tussen Nisse en ’s-Heer Abtskerke liep hier en ging dwars door het huis op nummer 17.

Even verder staat de molen De Poel. Dit was dus de molen van ’s-Heer Abtskerke en niet van Nisse. Maar inmiddels maalt niemand er meer om.

Na een paar honderd meter linksaf de Langedamse weg in. Duidelijk is te zien dat dit land verkaveld is. In 1972 is er een grote ruilverkaveling uitgevoerd. Voor die tijd was De Poel (daar zijn we nu) een grote lappendeken van kleine veelal weilanden, gescheiden door hagen van mei- en sleedoorn.

Aan het eind van de Langedamse weg linksaf de Deeweg op. Rechts het natuurreservaat De Poel. Dit is een Ganzen reservaat. Soms kunt u hier honderden ganzen tegenkomen maar ook andere weide vogels zijn hier rijk vertegenwoordigd. Ook heir is goed te zien hoe het landschap eruit heeft gezien voor de verkaveling .

We passeren knoopunt 85. Soms komt er een paard voorbij, maar verder is het oorverdovend stil.

Rechtsaf de Thijshoekseweg in. Aan de rechterkant het natuurgebied en links het verkavelde bouwland. Een groter contrast is haast niet mogelijk. Aan het eind linksaf de Noordweg op en die gaat over in de Grotedijk. Knooppunten 84 en 41.

De Grote Dijk was ooit de belangrijke verbinding tussen Nisse en het Eiland Heinkenszand.
Bij knooppunt 78 rechtsaf de Nisse Zandweg in. Na een paar honderd meter passeren we De Schouwers Weelse Wetering. Met links de lange wei en zwarte bessen. Rechts een boomgaard met in de watergang een grote zilverreiger of koereiger. Knooppunt 77

Linksaf de Zuidzaksedijk op. Op de kruising staat een grenslinde in volle glorie. En als gastboom voor de specht en soms de boomklever.

Op de dijk staan nog oude populieren. Hoe lang nog?

Bij knooppunt 12 de Oude Kamersedijk op langs de Schouwese weel. Richting knooppunten 13 en 10. Welen ontstonden bij een dijkdoorbraak. Daarna werd de dijk om de weel heen gelegd. Dat is hier goed te zien. Welen kunnen behoorlijk diep zijn en er leven veel watervogels rond de welen. Bij 13 staan we aan de andere kant van de Schouwerse Weel Wetering.

Nog een klein stukje Zandweg en dan bij 10 rechtsaf de Notenboomdijk op richting Valdijk. Onderaan de Nootenboomdijk/Valdijk is een oude schietbaan. Daar oefende de Schutterij en later de burgerwacht. Met een echt legergeweer en door de overheid verstrekte munitie. Deze dijk was de mooiste dijk van Nisse. Maar de bomen waren kaprijp en zijn in 2016 gekapt. Het zal nog even duren tot de dijk weer zijn oude glorie heeft bereikt. In de zomer bloeit op de zuidzijde wilde oregano. Aan de linkerzijde De Poel/Sluishoek. Deze oorspronkelijk natuur is gelukkig gespaard gebleven. Het gebied is 56 ha groot en absoluut uniek.

Direct voorbij de weel bij 16 slaan we af richting 21 . Via een weiland drassig en vol kruiden komen we op een smal pad dwars door de Sluishoek. Hier is goed te zien hoe efficiënt de afzetting met Mei- Sleedoorn en bramen is. On doordringbaar.

Bij knooppunt 21 via de Sluishoekwegeling naar de Zwaakweg. Nisse komt weer in het zicht. Na ongeveer 300 meter links ter hoogte van de Kraayenwegeling een typische voorbeeld van het holle/bollige landschap dat ontstond na zoutwinning. In de middeleeuwen werd de dunne kleilaag afgegraven en het veen eronder, gedroogd en als brandstof gebruikt. Maar omdat het veen veel zout bevatte werd het ook verbrand en uit de as zout gewonnen.

Bij knooppunt 28 linksaf richting dorpsplein. Op de Zuidweg komen we langs de kasteeltuin. De contouren zijn goed zichtbaar en de kasteelpoort. Op de hoek van de Zuidweg en het dorpsplein de kasteelboerderij. De laats overblijfselen van een glorieus verleden. Langs de kerk en de Vaete (drinkplaats) voor Vee. De muziektent en de dorpspomp terug naar de startplaats. En nu maar hopen dat het dorpshuis open is voor een frisse versnapering. Die is wel verdiend na het Ommetje Nisse.

Op kaart