Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie in de Belevenissen konden lezen wil de gemeente Borsele op het voormalige tennisterrein aan de Vernovenhoekstraat nieuwe woningen bouwen. De Dorpsraad is hierover in gesprek met wethouder Weststrate. Hij heeft ons een ruwe schets van de locatie gepresenteerd maar er is nog niet gesproken over de indeling van de locatie of aantallen woningen. Eerst moet het bestemmingsplan nog gewijzigd worden. De start daarvan verwachten we binnenkort.

We verwachten ook op korte termijn een tweede gesprek met de wethouder. Voor dat gesprek is het handig om de wensen van het dorp te kennen. Daarom leggen wij deze korte vragenlijst aan jullie voor. We willen graag weten of er in ons dorp belangstelling is voor woningen in het nieuwbouwproject. En zo ja, naar wat voor soort woning de voorkeur uitgaat. Deze wensen nemen we dan mee in ons gesprek met de gemeente.

Sorry de enquete is gesloten!

Bedankt voor het invullen!

Je kunt de ingevulde vragenlijst tot en met 3 maart 2023 inleveren op een van de volgende adressen:

  • Gerbernesseweg 4
  • Paul Krügerstraat 20
  • Schuurhoek 15