Omnisschool “De Meidoorn”

Diaconielaan 6, 4443AP  Nisse
Telefoon: 0113 – 64 41 10
E-mailadres: meidoorn@omnisscholen.nl
Website: www.omnisscholen.nl/demeidoorn

Website: www.omniskindcentra.nl

 

De Meidoorn ligt in het centrum van Nisse. Het kindcentrum bestaat uit drie ruime leslokalen en een grote hal. Het speelterrein is mooi gelegen rondom het schoolgebouw en is een prachtige groene speel- en leeromgeving met een buitenlokaal en een moestuin. Met ons unieke, groene onderwijsconcept richten wij ons op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Leren wordt gezien als een avontuurlijke weg van ontdekken en toepassen, waardoor leerstof een levende, steeds veranderende wereld wordt. Uw kind krijgt alle ruimte om zelf te ontdekken en te ervaren.

We werken per schooljaar voor natuur, techniek en aardrijkskunde met 5 thema’s die gekoppeld zijn aan de vier natuurelementen; lucht, aarde, water en vuur. De hele school werkt gelijktijdig aan hetzelfde thema. Waar mogelijk worden ook de andere vakken geïntegreerd in het thema, zo kun je bijvoorbeeld het metrieke stelsel prima oefenen met behulp van vondsten van het buitenplein. Tijdens elk thema hebben we natuurbelevingslessen, koken we een keer samen en hebben we minimaal één gastles of excursie. Twee keer per week krijgt uw kind les in het buitenlokaal. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid van uw kind, het leidt ook tot betere leerresultaten. Dankzij de buitenles krijgt uw kind de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken en op een andere manier samen te werken.

De schooltijden zijn elke dag van de week hetzelfde. De kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht op school, als het weer het enigszins toelaat eten we gezamenlijk met alle leerlingen buiten. Tot 14.00 uur is er lestijd. Na schooltijd biedt Windkracht 4-12 groene buitenschoolse opvang bij boerderij De Akkerwinde, waar samen het kindcentrum vormen. De leerkrachten zijn gastvrij en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum De Meidoorn; een prettige en aantrekkelijke schoolomgeving voor uw kind.

 

Omnisschool “De Meidoorn”

Diaconielaan 6, 4443AP  Nisse
Telefoon: 0113 – 64 41 10
E-mailadres: meidoorn@omnisscholen.nl
Website: www.omnisscholen.nl/demeidoorn

Website: www.omniskindcentra.nl

 

De Meidoorn ligt in het centrum van Nisse. Het kindcentrum bestaat uit drie ruime leslokalen en een grote hal. Het speelterrein is mooi gelegen rondom het schoolgebouw en is een prachtige groene speel- en leeromgeving met een buitenlokaal en een moestuin. Met ons unieke, groene onderwijsconcept richten wij ons op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Leren wordt gezien als een avontuurlijke weg van ontdekken en toepassen, waardoor leerstof een levende, steeds veranderende wereld wordt. Uw kind krijgt alle ruimte om zelf te ontdekken en te ervaren.

We werken per schooljaar voor natuur, techniek en aardrijkskunde met 5 thema’s die gekoppeld zijn aan de vier natuurelementen; lucht, aarde, water en vuur. De hele school werkt gelijktijdig aan hetzelfde thema. Waar mogelijk worden ook de andere vakken geïntegreerd in het thema, zo kun je bijvoorbeeld het metrieke stelsel prima oefenen met behulp van vondsten van het buitenplein. Tijdens elk thema hebben we natuurbelevingslessen, koken we een keer samen en hebben we minimaal één gastles of excursie. Twee keer per week krijgt uw kind les in het buitenlokaal. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid van uw kind, het leidt ook tot betere leerresultaten. Dankzij de buitenles krijgt uw kind de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken en op een andere manier samen te werken.

De schooltijden zijn elke dag van de week hetzelfde. De kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht op school, als het weer het enigszins toelaat eten we gezamenlijk met alle leerlingen buiten. Tot 14.00 uur is er lestijd. Na schooltijd biedt Windkracht 4-12 groene buitenschoolse opvang bij boerderij De Akkerwinde, waar samen het kindcentrum vormen. De leerkrachten zijn gastvrij en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum De Meidoorn; een prettige en aantrekkelijke schoolomgeving voor uw kind.