Vereniging Ouderensociëteit Nisse

Telefoon: 0113 – 64 92 59
E-mailadres: andreavanveen@zeelandnet.nl

OUDERENSOCIËTEIT NISSE

In het huishoudelijk reglement dat bij de oprichting van de Ouderensociëteit Nisse in 1961 (!) is opgesteld staat de mooie volzin: ‘Zij stelt zich ten doel de ouden van dagen te Nisse in hun eigen sfeer meer ontspanning te geven en de gemeenschapszin aan te kweken en te onderhouden’. Het begrip ‘ouden van dagen’ bestaat bijna niet meer en de ‘wereld’ is ondertussen ook nogal veranderd. Maar de boodschap ‘ontspanning en gemeenschapszin’ geldt nog steeds. In al die 60 jaren heeft de Ouderensociëteit Nisse haar bestaansrecht bewezen.

Afgezien van een aantal gezellige ‘extra’ activiteiten en ‘uitjes’ per jaar die de Soos voor haar leden organiseert, zijn er wekelijks terugkerende activiteiten die in ‘t Durpsuus plaatsvinden.

Biljart:          op woensdag- en/of vrijdagmiddag van 14.00 – ca. 16.30 uur

Koersbal:     op woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur

Sinds november 2021 is er een nieuw bestuur bestaand uit Dries v.d. Poest Clement – voorzitter, Andries Weststeijn – penningmeester en Andrea Ringelberg – secretaris.

Lidmaatschap kost € 25,– per jaar en hiervoor kunt u het hele jaar door biljarten of koersballen.

Als u geïnteresseerd bent kom dan gerust eens kijken op de speeldagen of neem contact op met het secretariaat: 0113-649259 of andreavanveen@zeelandnet.nl

Vereniging Ouderensociëteit Nisse

Telefoon: 0113 – 64 92 59
E-mailadres: andreavanveen@zeelandnet.nl

OUDERENSOCIËTEIT NISSE

In het huishoudelijk reglement dat bij de oprichting van de Ouderensociëteit Nisse in 1961 (!) is opgesteld staat de mooie volzin: ‘Zij stelt zich ten doel de ouden van dagen te Nisse in hun eigen sfeer meer ontspanning te geven en de gemeenschapszin aan te kweken en te onderhouden’. Het begrip ‘ouden van dagen’ bestaat bijna niet meer en de ‘wereld’ is ondertussen ook nogal veranderd. Maar de boodschap ‘ontspanning en gemeenschapszin’ geldt nog steeds. In al die 60 jaren heeft de Ouderensociëteit Nisse haar bestaansrecht bewezen.

Afgezien van een aantal gezellige ‘extra’ activiteiten en ‘uitjes’ per jaar die de Soos voor haar leden organiseert, zijn er wekelijks terugkerende activiteiten die in ‘t Durpsuus plaatsvinden.

Biljart:          op woensdag- en/of vrijdagmiddag van 14.00 – ca. 16.30 uur

Koersbal:     op woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur

Sinds november 2021 is er een nieuw bestuur bestaand uit Dries v.d. Poest Clement – voorzitter, Andries Weststeijn – penningmeester en Andrea Ringelberg – secretaris.

Lidmaatschap kost € 25,– per jaar en hiervoor kunt u het hele jaar door biljarten of koersballen.

Als u geïnteresseerd bent kom dan gerust eens kijken op de speeldagen of neem contact op met het secretariaat: 0113-649259 of andreavanveen@zeelandnet.nl