Protestantse Gemeente Nisse

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ‘s-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in ‘s-Heer Abtskerke.
De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft.

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het
kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken.
Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag.
De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk.
De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.
Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert, een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk.
Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering.

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse
Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen  zijn!
Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!

Hieronder volgt de nodige nadere informatie:

Protestantse Gemeente Nisse:

Predikant     :  Ds. H. Offringa

Kerkenraad  :

  • dhr. D. van der Slink (voorzitter, ouderling-kerkrentmeester) :
  • mevr. J. J. van Wuijckhuijse (scriba, ouderling)
  • dhr. C.A.A. Tempelman ( kerkrentmeester)
  • dhr. L.H. Joziasse (diaken)

Organist      : dhr. Arthur Capel

Cantorij o.l.v.  dhr. G. Schreuder: zingt tijdens de Paas- en Kerstdienst

kosters         : mevr. L. Moseman,  mevr. J.J. van Wuijckhuijse, dhr. J. Veerhoek

Diensten     :  iedere zondag om 10.00 uur, de ene week in Nisse, de andere week in ’s Heer Abtskerke. ook de Paasdienst en de Kerstdienst worden om-en-om gevierd. En omdat Ds. Rietveld ook Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft wordt er een paar keer per jaar daar een gemeenschappelijke dienst met 3 gemeenten gehouden. Voor meer informatie zie http://www.mariakerk-nisse.nl/?page_id=724

‘Open kerk’ is  iedere zaterdagmiddag in juli en augustus.

Voor groepsrondleiding in de kerk
Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij dhr. G. Smallegange, tel. 0113-649780

Verhuur kerkgebouw

Inlichtingen hierover kunt U verkrijgen bij  dhr A. Spruit, 0113-649430

Beklimming toren 
Informatie en sleutel bij P. van Westen, tel. 0113-649881

rommelmarkt
Afleveren goederen: inlichtingen bij A. Mol, tel. 0113-649525

Protestantse Gemeente Nisse

Voor de wekelijkse kerkdiensten is er een hechte samenwerking met de protestantse kerk in ‘s-Heer Abtskerke. De ene week is er een dienst in Nisse, de andere week in ‘s-Heer Abtskerke.
De predikant is ds. Egbert Rietveld, die naast de twee genoemde dorpen ook nog Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft.

Het onderhoud van het monumentale kerkgebouw is een belangrijke en nimmer eindigende zorg voor het
kerkbestuur. Jaarlijks wordt er daarom een grote rommelmarkt georganiseerd, waar vele dorpsbewoners actief aan meewerken.
Dit evenement brengt zodoende niet alleen flink geld in het laatje voor het kerkgebouw, maar levert ook een grote bijdrage aan de ‘sociale cohesie’ van ons prachtige dorp.

Niet alleen het onderhoud van het kerkgebouw vraagt jaarlijks een fors bedrag.
De ‘normale’ uitgaven voor alles wat nodig is om als kerkgemeenschap actief te zijn, zoals o.a. predikant, organist, verwarming, verlichting enz. enz. zijn aanzienlijk.
De bijdragen van de leden van de kerk zijn hiervoor onmisbaar!

Het kerkgebouw kan ook dienen als “huis der gemeente” voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.
Ook andere speciale gebeurtenissen, zoals b.v. een concert, een receptie, een huwelijksdienst of een gedachtenisdienst zijn mogelijk.
Een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers kan daarbij desgewenst zorgen voor de catering.

Het is een diep gekoesterde wens van het kerkbestuur om als Protestantse
Kerk in Nisse niet alleen voor haar leden, maar voor de hele bevolking van Nisse van betekenis te kunnen  zijn!
Een actieve geloofsgemeenschap in een prachtig dorp!

Hieronder volgt de nodige nadere informatie:

Protestantse Gemeente Nisse:

Predikant     :  Ds. H. Offringa

Kerkenraad  :

  • dhr. D. van der Slink (voorzitter, ouderling-kerkrentmeester) :
  • mevr. J. J. van Wuijckhuijse (scriba, ouderling)
  • dhr. C.A.A. Tempelman ( kerkrentmeester)
  • dhr. L.H. Joziasse (diaken)

Organist      : dhr. Arthur Capel

Cantorij o.l.v.  dhr. G. Schreuder: zingt tijdens de Paas- en Kerstdienst

kosters         : mevr. L. Moseman,  mevr. J.J. van Wuijckhuijse, dhr. J. Veerhoek

Diensten     :  iedere zondag om 10.00 uur, de ene week in Nisse, de andere week in ’s Heer Abtskerke. ook de Paasdienst en de Kerstdienst worden om-en-om gevierd. En omdat Ds. Rietveld ook Hoedekenskerke onder zijn hoede heeft wordt er een paar keer per jaar daar een gemeenschappelijke dienst met 3 gemeenten gehouden. Voor meer informatie zie http://www.mariakerk-nisse.nl/?page_id=724

‘Open kerk’ is  iedere zaterdagmiddag in juli en augustus.

Voor groepsrondleiding in de kerk
Inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij dhr. G. Smallegange, tel. 0113-649780

Verhuur kerkgebouw

Inlichtingen hierover kunt U verkrijgen bij  dhr A. Spruit, 0113-649430

Beklimming toren 
Informatie en sleutel bij P. van Westen, tel. 0113-649881

rommelmarkt
Afleveren goederen: inlichtingen bij A. Mol, tel. 0113-649525