Stichting “Dorpsraad”

Stichting Dorpsraad

De dorpsraad is een actieve schakel tussen de bewoners en de overheid (gemeente, provincie, waterschap e.d.) om de algemene belangen van Nisse te behartigen. Door middel van overleg met gemeente, instanties en bedrijven dragen we bij aan het behoud van, en de verbetering van de leefbaarheid in Nisse.

Link:  Dorpsvisie Nisse 2030

Contact opnemen met de Dorpsraad: