Proclaimer van nisse-info.nl

Wat we doen voor de website en uw privacy

Deze website is met zorg samengesteld en wordt periodiek beheerd. Desondanks kunnen er fouten zitten in de informatie die we hier verzameld en gepubliceerd hebben. Omdat we met deze website een publiekelijk, informatief doel nastreven spreekt het voor zich dat de dorpsraad van Nisse ook niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgen van op deze website gepubliceerde fouten. Mocht u aanspraak menen te hebben op auteursrecht op onderdelen van deze website, zoals afbeeldingen, en het niet wenselijk vinden dat uw content, in deze vorm, wordt hergebruikt, neem dan contact op met de dorpsraad, info@nisse-info.nl

Voor u is het belangrijk om te weten dat we uiterst zorgvuldig om gaan met uw persoonsgegevens. Deze website slaat géén naar personen of uw identeit herleidbare informatie op, zonder uw toestemming.  We verzamelen statistische informatie over het gebruik van deze website, echter deze is volledig geanonimiseerd en beperkt tot de hoogst noodzakelijke informatie voor dit doel; het verbeteren van het gebruiksgemak van deze website.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw eigen gegevens in de database van deze website op te vragen en u heeft het recht het te laten vergeten. Stuur hiervoor een verzoek aan de dorpsraad, per e-mail info@nisse-info.nl